Minister`s Statement operation hloekisa

Polelo ea Mohlomphehi Letona le khabane la Tikoloho mabapi
le
“Operation Hloekisa Lesotho”

Lekala la Tikoloho Ofising ea Mohlomphehi Tona-kholo ka
kopanelo le Lekala la Puso ea Libaka le Borena, le boetse le
tsosolosa morero oa tlhoekiso ea naha ka bophara o tsejoang ka
lebitso la “Operation Hloekisa Lesotho”, kapa “Letšolo la
Hloekisa”

, ka la 28 Mesa 2023, e leng labohlano la beke eona
ena. Khakolo ea letšolo lena e tla ba lebaleng la lipitso (Pitso
Ground) Maseru ka hora ea bosupa hoseng (7:00 am), ‘me e tla
etelelloa pele ke Mohlomphehi Tona-kholo.


“Letšolo lena la Hloekisa Lesotho”, ke ho ntšetsa
pele boitlamo ba ‘muso hore ka Labohlano le leng le le
leng la ho qetela la khoeli sechaba sohle sa Basotho se
tla tsoa ka makhalo ho hloekisa hohle kahar’a naha,
litoropong, metseng le metsaneng.


Tšebetso ena ea Labohlano la la 28 ‘Mesa, e tla ba
Teropong ea Maseru feela, empa ho tloha khoeling ea
Motšeanong le likhoeling tse latelang, tšebetso e tla
etsoa literekeng tsohle tse leshome tsa naha moo
tšebetso e tla etelloa pele ke Bahlomphehi Matona,
esita le makhotla a litereke, bangoli ba litereke,
makhotla a literopo esita le ohle a puso ea libaka.


Tšebetso ena ea Labohlano lena, e tla nka lihora tse
tharo e leng ho qala ka hora ea bosupa (7:00 am) ho
isa ho ea leshome (10:00 am). Ke boipiletso le
khoeheletso ea Mohlomphehi Tona-Kholo esita le
‘Muso oa Motlotlehi, hore bohle re ke re emiseng
tšebetsong (haese litsing tse fanang ka litšebeletso tse
hlokolosi – essential services) lihoreng tsena tse tharo,
litsing tsa rona tsa tšebetso, litsing tsa khoebo, le
hohle moo re tšoereng teng e le ho kenya letsoho
tlhoekisong ea teropo ea Maseru le libaka tse e potapotileng.


Lekala la h’eso le le leetong la ho bopa melaoana e tla
netefatsa hore tšebetso ena ea tlhoekiso e tlama ka
molao, ebile e na le likhato tsa molao ho ba sa
baballeng tikoloho e hloekile. Ka hona ke se ke ntse ke
ipiletsa le ho kopa Ntlo ena e Khabane ho sekehela
melaoana e joalo tsebe hang ha ke e tlisa ka koano.


Bahlomphehi ke ipiletsa ho lona le sechaba ka
kakaretso ho kenya letsoho ka hohle-hohle ho atlehisa
morero ona. Lekala la heso le boetse le ipiletsa ka
matla, ‘me ke ea pheta, re ea ipiletsa Bahlomphehi
esita le sechaba sohle sa Basotho, hore ha re
phethetse mosebetsi oa tlhoekiso bohle re menahane
le mehlala ho ea reka lihlahisoa tsa bahoebi ba
banyenyane, ba fumanehang mapatlelong a teropo ea
Maseru esita le literopong tse ling kamoso ha matšolo
a tlhoekiso a namela hohle kahar’a naha.


Ho oa lokela hore ke hlalose ka pele ho Ntlo ena hore
bahoebi ba ikemetseng ke bona ba faneng ka thepa ea
tlhoekiso e leng liharaka, likharafu, liatlana ekasitana
le lipolastiki tse tselang toti. Ka hona e mong le e
mong ea tla ba moo tlhoekisong o tla fumana
lisebelisoa.
KHOTSO! PULA! NALA !