Hansard 2nd March, 2016

KINGDOM OF LESOTHO
NINTH PARLIAMENT
NATIONAL ASSEMBLY
DAILY HANSARD (Official Report) FIRST MEETING
FIRST SESSION
Wednesday
2nd March, 2016
(unrevised

Hansard Wednesday 2nd March 2016 Page 1
Wednesday, 2nd March, 2016 The House Assembled at 2.30 p.m.
(Rt Hon. Madam Speaker in the Chair)

PRAYER
The Chaplain led the House in Prayer

COMMUNICATION FROM THE CHAIR
Litho tse Khabane, ke le tsebisa ka masoabi a maholo ka lefu la Setho se Khabane sa Ntlo ena sa Paramente ea Botšelela (2002/2006), Setho se Khabane Ntate Hape Tsakatsi. Ntate Tsakatsi o hlokahetse ka moqebelo oa la 27 Hlakola 2016, o tla bolokeloa Malingoaneng ka Moqebelo oa la 12 Tlhakubele 2016.
The House rose to observe a moment of silence in respect of Hon. Hape Tsakatsi. Moea oa hae o phomole ka khotso. Kamor’a mosebetsi o matla, o sekahla empa o hlokolosi o entsoeng ke Likomiti ho hlahloba kabo ea lichelete, ho tloha hosane Ntlo e tlil’o tsoela pele ka methati e hlahlamang ea kabo ea lichelete. Ke ipiletsa ke hona ho bohle ho ba teng ka linako tsohle ho qoba tšitiso mosebetsing ona, e le hore re tle re o phethe ka nako.
Matona a Khabane le oona a kopuoa ho itukisetsa ho teka likhakanyo tsa makala ho latela lethathamo le seng le bontšitsoe ho Notice Paper No. 65, Notice of Future Business. Joaloka ka mehla, ea sitoang ho nka sebaka sa hae, ho tla fuoa ea hlahlamang, ’me eena o tla ea qetellong ea lethathamo.
Moetapele oa Ntlo o kopa hore Business Committee e kopane hosane ka Labone la la 3rd March 2016, ka hora ea borobong hoseng ka Committee Room 3, level 3. Next item, Mr. Clerk.

Hansard Wednesday 2nd March 2016 Page 2


TABLING OF SUBORDINATE LAW
Prevention of Corruption and Economic Offenses Regulations, 2016 tabled by Hon. V.M. Malebo (Minister of Justice and Correctional Services)
Subordinate law to lie upon the Table and to be published
RT. HON. MADAM SPEAKER: The Subordinate Law stand referred to the relevant Portfolio Committee.
This concludes the business for today and the House is adjourned until tomorrow at 2:30 p.m.
ADJOURNMENT
There being no further business upon the Order Paper, Rt. Hon Madam Speaker adjourned the House without Question put, pursuant to Standing Order No. 16(2).
The House accordingly adjourned at 2:40 p.m.