Hansard 2nd April, 2007

KINGDOM OF LESOTHO

SEVENTH PARLIAMENT

NATIONAL ASSEMBLY

DAILY HANSARD

(Official Report)

FIRST MEETING

“FIRST SESSION

Monday

02 nd April, 2007

(unrevised)

NATIONAL ASSEMBLY CHAMBER

Monday, 2nd April, 2007

The House assembled at 10.30 a.m.

(HON. MADAM SPEAKER in the Chair)

PRAYER

The chaplain led the House in Prayer

COMMUNICATION FROM THE CHAIR

Litho tse Khabane, le ile la koptjoa hore ha le kena ka Lekhotleng le time licell phone tsa Iona ‘me ruri hona joale ho qeta ho etsahala ntho e sa amoheleng ho hang ea hore ebe cell phone e ea lla empa re le nakong ea thapelo. Ha re ke re li timeng hle Bahlomphehi ha re kena ka mona ka Lekhotleng .

Order Litho tse Khabane, ho latela Standing No 75 subsection (2) ke phatlalatsa ho thehoa hoa Business Committee eo Litho tsa eona e tlang ho ba:

Hon. A.L. Lehohla Deputy Prime Minister and the Leader of the House e leng eena Molula Setulo Hon. B. M. Seutloali

Hon. M. Marupelo

Hon. S. Damane

Hon. T. Pheko

Hon. P.T. Mokeretla

Hon. M. Moeno

Hon. M. Lehata

Hon. M. Taoie

Hon. C. N. Ramakatsa

Hon. D. M. Sello

Hon. S. Machakela

Hon. B.M. Ts’uluba Hon. N. Monyalotsa

Hon. M. Billy

Hon. R. Lenea

Hon. M. Mpesi

Hon. L. Nkole Hon. K. Mathaba

Hon. M. Bulane

Litho tse Khabane tsena tseo ke tsoa bitsa mabitso a tsona li koptjoa ho sala ka mona ka Lekhotleng hona joale ho rera tsa hore na re tla sebetsang joang.

This concludes our business for today and the House is adjourned until tomorrow afternoon at 2.30

ADJOURNMENT

There being no further business upon the Order Paper, Madam Speaker adjourned the House without question put, pursuant to the Standing Order.No 16 (2)

House accordingly adjourned at 9.40 am